Só sei que non sei nada! (Sócrates, filósofo 470-399aC)

O silencio social é unha forma de represión


27/11/11

Feminismo da 1º Onda (IV): Mary Wollstonecraft


Mary Wollstonecraft naceu, o 27 de abril de 1759 (Spitafields, Londres), no seo dunha familia cunha economía moi inestábel debido aos negocios especulativos do seu pai. Tiña dúas irmás: Everira i Eliza.
Os seus proxenitores non se preocuparon de darlle unha educación a ningún nivel. Isto liverouna da educación propias das mulleres da época acerca de certos quefaceres do fogar. Porén, o pai da súa gran amiga J.Arden, un científico e filósofo, impartiulle clases a ambas.
Wollstonecraft rexeitou o matrimonio dende moi nova, ten escritos nos que, con 15 anos, xa se ve como unha vella solteirona.
Cando a súa irmá deu a luz un fillo, a escritora convenceuna para que fuxira dos malos tratos do seu marido e se fora a vivir con ela e unha amiga. Un escándalo para a época.
Coas súas irmás e a súa gran amiga F. Blood abre unha escola en Newington Green. Cando F.Blood casa, o seu marido lévaa a Europa nun intento de mellorar a súa saúde, pero consegue o efecto contrario e Wollstonecraft viaxa para ofrecerlle os últimos coidados. Á volta do falecemento, descobre que as irmás arruinaran a escola.
Comezou a traballar como institutriz para unha familia de Irlanda. O traballo só lle dura 11 meses debido ás confrontacións que ten coa nai dos nenos, mais a filla declará, aos poucos anos, que a súa institutriz lle librara a mente de toda clase de supersticións.
De volta en Inglaterra comeza a traballar para o editor Joseph Johnson. Adicouse unicamente a escribir, formarse e desenvolver o seu pensamento político.
Despois de dúas relacións tormentosas e escandalosas para a época, Mary casa co anarquista W.Godwin (feito polo que foron moi criticados) dado que quedara en cinta.
Morreu 10 días despois de dar a luz a súa filla, Mary Wollstonecraft (autora da novela Frankenstein), o 10 de setempro de 1797.

Estaba dacordo co plantexamento de Rousseau sobre a edución pero parecíalle deplorábel o papel que tiña reservado para as mulleres. Defendía unha educación destinada a "conseguir carácter como ser humano, independentemente do sexo ao que se pertenza"

As súas obras foron:
-Visión moral e histórica da orixe e evolución da Revolución Francesa (An Historical and Moral view of the origin and progress of the French Revolution, 1794)
-Letters Written during a Short Resisdence in Sweden, Norway and Denmark (1796)

Tamén ten traducións doutros autores, reseñas para o Analytical Review e obras postumas inacabadas.

Foi un deses seres que só aparecen unha vez por xeración, para botar sobre a humanidade un raio de luz sobrenatural. Ela brilla, aínda que pareza escurecerse e os homes crean que está apagada, pero reanímase de supeto para brillar eternamente.

Mary Wollstonecraft Shelley

2/9/11

Feminismo da 1º Onda (III): Olympe de Gouges

Marie Gouze naceu o 7 de maio de 1748 en Montauban, ao sur de Franza.

Era a filla ilexítima dun aristócrata moi influínte da época (Jean-Jacques Lefranc de Caix de Lisle et de Pompignan) pero que foi recoñecida polo marido da súa nai, un carniceiro (Pierre Gouze). A súa nai (Anne-Olympe Mouisset) era filla dun comerciante de teas, dun familia da baixa burguesía. Marie recibiu unha educación humilde, a considerada acaída para unha muller da súa posición social. Aos 17 anos (1765) casárona cun home maior co que tivo un fillo. Non foi feliz durante o matrimonio e expresou o seu desexo de non volver a facelo cando aos 22 anos se quedou viúva (1770). O matrimonio tivo un fillo: Pierre Aubray.

Neste punto decide tomar as rendas da súa vida. Renega do apelido do seu home (Aubray) e do seu pai (Gouze), toma como nome o apelido da súa nai Olympe e modifica o apelido do seu pai (de Gouge), pasando a chamarse Olympe de Gouge. Trasládase a París onde lle procura unha educación ao seu fillo mentres ela se adica a publicar. Relacionase coa elite literaria do momento nos salóns parisinos.

Aínda sendo filla ilexítima do marqués reclama os seus dereitos sobre a herdanza tanto económica como literaria. E preocupouse en cultivar o xénero dramático ao igual que seu pai. Publicou dramas cun marcado carácter social: “Os perigos dos prexuízos”, “Muller Misántropa”, “A necesidade do divorcio”, “O convento”, “Para a xente”, “Aristócratas e demócratas”, A escravitude dos negros”…

Debido a súa labor a prol da abolición da escravitude foi membro do Clube dos amigos dos negros. Tamén escribiu dous ensaios acerca deste tema: “Reflexión sobre os negros” e “O mercado dos negros”.

Escribiu novelas e artigos autobiográficos: “Olympe de Gouges, defensora non oficial de Luis Capet” (1792) e “Olympe de Gouges no Tribunal Revolucionario” (1793).

Pero esta muller non só escribe senón que tamén publica, coñecéndose ata 30 panfletos da súa autoría. Chega a dirixir un xornal: O Impaciente (L’Impatient), que lle servía de tribuna. Publicou: “As pantasmas da opinión política” (1792), “Resposta aos meus calumniadores” (1789), “Para salvar á Patria temos que respectar as tres ordes” (1789), “Proxecto sobre a formación dun Tribunal Popular Supremo Penal”, “Carta á xente”…

Tamén ten obras cun marcado carácter feminista: “Franza gardada por mulleres” (1789), “O senso dunha francesa” (1792), “Comunicación á convección, por unha verdadeira Republicana” (1793), “Un segundo proxecto de teatro e da maternidade” (1789).

Pero, sen dúbida, o seu texto máis importante é “Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadá” (1791).

A Revolución Francesa constituíu unha arenga á igualdade universal entre persoas, pero ao final só quedou en teoría. Aínda que as mulleres tiveron un papel activo no proceso revolucionario, o novo goberno quixo relegalas de novo ao seu rol de amas de casa, obedientes e devotas esposas. Olympe reclama a igualdade real entre homes e mulleres, plasmada na participación delas na vida pública do país, na política e nas Asembleas. Reclama o dereito á propiedade, a educación ou o dereito a voto.

A autora chama as mulleres a organizarse e identifica a dominación masculina como a causante da súa situación de inferioridade. Presentouse o escrito á Asemblea pero foi ignorado, moitas compatriotas revolucionarias mandaron cartas protestando por este feito pero correron a mesma sorte que Olympe.

Foi participe na fundación da Societé populaire das femmes.

Ao igual que Montesquieu avogou pola separación de poderes. Foi moi crítica co terror xacobino e co goberno de Robespierre e Marat. Primeiro declarouse a favor da monarquía constitucional pero pronto asumiu os ideais republicanos dos Girondinos.

O 2 de novembro de 1793 foi levada á guillotina acusada de sedición e monárquica (opúxose á morte de Luis XVI). Na súa maior obra escribiu que se as mulleres tiñan dereito de ir ao cadafalso tamén o tiñan de subir á tribuna… mágoa que non lle deran tantas facilidades para o segundo coma para o primeiro!

E como adoita pasar ao longo da historia tentaron destruír o seu legado, posto que resulta moi complexo reconstruír a vida desta muller que transcorreu non hai 300 anos. E incluso a maior parte dos historiadores a tachan de ignorante e restan importancia aos seus escritos. Acúsana de cambiar de partido como de roupa e non atender aos designios da razón e deixarse levar polas súas emocións.

Fluctuaba dun partido a outro, segundo a súa sensibilidade e as ondas do seu corazón
(Sazbón, Jose. Editor. Cuatro mujeres en la revolución francesa. Editorial Biblios. Colección Lado B. Buenos Aires 2007. Pág. 46)

Ela permitiuse a si mesma actuar e escribir acerca de máis dun asunto que a súa débil cabeza non entendía
(Michelet, Jules. Le Révolution FranÇais. NationMaster.com)

A muller non era considerada ninguén se non tiña un pai, un marido ou un amante que a protexera, ou sexa que ela non fixo máis que procurarse o que necesitaba
(C. Cardona Gamio Ediciones 2005. http://www.ccgediciones.com/Sala_de_Estar/Biografias/olympegouges.htm)

29/8/11

Dereitos da Muller e da Cidadá


Declaración de Dereitos da Muller e da Cidadá

Para ser decretados pola Asemblea Nacional nas súas últimas sesións ou na próxima lexislatura.

Preámbulo: As nais, as fillas, as irmás, representantes da Nación, solicitan ser constituídas en Asemblea Nacional. Considerando que a ignorancia, o esquecemento e o desprezo dos dereitos da muller son as únicas causas das desgrazas públicas e da corrupción dos gobernos, decidiron expor nunha solemne declaración, os dereitos naturais, inalienábeis e sagrados da muller, co fin de que esta declaración, presente continuamente na mente de todo o corpo social, lles lembre continuamente os seus dereitos e os seus deberes; co fin de que os actos de poder das mulleres e os actos de podes dos homes poidan ser comparados en calquera momento co obxectivo de toda institución política, e sexan máis respectados; co fin de que as reclamacións das cidadás, baseadas no sucesivo sobre principios sinxelos e incontrovertíbeis, tendan sempre cara o mantemento da Constitución, dos bos costumes e da felicidade de todos.
En consecuencia, o sexo superior, tanto en beleza como en valor- como demostran os sufrimentos maternos- recoñece e declara, en presenza e baixo os auspicios do Ser Supremo, os seguintes Dereitos da Muller e da Cidadá.

Artigo I: A muller nace libre e permanece igual ao home en dereitos. As distincións sociais non poden estar baseadas máis que na utilidade común.

Artigo II: O obxectivo de toda asociación política é a conservación dos dereitos naturais e imprescritíbeis da muller e do home; estes dereitos son a liberdade, a propiedade, a seguridade e, sobre todo, a resistencia á opresión.

Artigo III: O principio de toda soberanía reside, esencialmente, na Nación, que non é outra cousa que a reunión da muller e do home; ningún corpo e ningún individuo pode exercer autoridade algunha que non emane expresamente desta soberanía.

Artigo IV: A liberdade e a xustiza consiste en devolver todo canto pertence a outros; así pois, o exercido dos dereitos naturais da muller non ten máis limitacións que a tiranía perpetúa á cal o home a somete; estas limitacións deben ser modificadas por medio das leis da natureza e da razón.

Artigo V: As leis da natureza e da razón prohiben calquera acción prexudicial para a sociedade: todo o que non este prohibido por estas leis, sabias e divinas, non poden der impedido e ninguén pode ser obrigado a facer algo que non se inclúa das devanditas leis.

Arigo VI: A lei debe ser a expresión da vontade xeral; todas as cidadás e cidadáns deben concorrer, xa sexa persoalmente ou a través dos seus representantes, á formación de dita lei. Esta debe ser a mesma para todos, todas as cidadás e todos os cidadáns, ao ser iguais ante os ollos da lei, deben ser admitidos por igual a calquera dignidade, posto ou emprego público, segundo as súas capacidades, sen outras distincións que as derivadas das súas virtudes e os seus talentos.

Artigo VII: Ningunha muller está excluída desta regra; só poderás ser acusada, detida ou encarcerada naqueles casos que data a lei. As mulleres obedecen exactamente igual cos homes a esta lei rigorosa.

Artigo VIII: A lei non debe establecer outras penas que as estritas e evidentemente necesarias, e ninguén pode ser castigado máis que en virtude dunha lei establecida e promulgada antes que a comisión do delito e que legalmente poida ser aplicábel ás mulleres.

Artigo IX: A calquera muller que foi declarada culpábel debe aplicárselle a lei con todo o seu rigor.

Artigo X: Ninguén pode ser molestado polas súas opinións, aínda as máis fundamentais. A muller ten o dereito a ser levada ao cadafalso, e, do mesmo xeito, o dereito a subir á tribuna, sempre, que as súas manifestacións non alteren a orde pública establecida pola lei.

Artigo XI: A libre comunicación de pensamentos e opinións é un dos dereitos máis valiosos da muller, xa que esta liberdade asegura a lexitimidade dos pais con respectos dos fillos. Calquera cidadá pode, pois, dicir libremente "eu son nai dun neno que vos pertence", sen que un prexuízo bárbaro a obrigue a disimular a verdade; salvo a responder polo abuso que puidera facer desta liberdade, nos casos determinados pola lei.

Artigo XII: A garantía dos dereitos da muller e da cidadá necesita dunha utilidade maior, esta garantía debe intuírse para beneficio de todos e non para a utilidade particular daquelas a quen se lles confiou.

Artigo XIII: Para o mantemento da forza pública e os gastos da administración, serán iguais as contribucións de homes e mulleres; a muller participará en tódalas tarefas ingratas e penosas, polo tanto debe poder participar na distribución de postos, empregos, cargos e honras, e na industria.

Artigo XIV: As cidadás e os cidadáns teñen dereito a comprobar por si mesmos ou por medio dos seus representantes a necesidade da contribución do erario público. As cidadás non poden dar o seu consentimento a dita contribución se non é a través da admisión dunha participación e equivalente, non só en canto á fortuna, senón tamén na administración pública e na determinación da cota, a base impoñíbel, a cobranza e a duración do imposto.

Artigo XV: A masa das mulleres, unida á dos homes para a contribución ao erario público, ten dereito a pedir contas a calquera axente pública da súa xestión administrativa.

Artigo XVI: Toda sociedade na que non este asegurada a garantía dos dereitos, nin a separación dos poderes, non pode dicirse que teña unha constitución. A constitución non pode considerarse como tal se a maioría dos individuos que compoñen a Nación non colaborou na súa redacción.

Artigo XVII: As propiedades son para tódolos sexos, reunidos ou separados. Teñen para cada un, o dereito inviolábel e sagrado; a non ser que a necesidade pública, legalmente constatada, o esixa de maneira evidente e a condición dunha xusta e previa indemnización.

18/7/11

Feminismo da 1º Onda (II)

As ideas da Ilustración xunto coa Revolución Francesa contribuíron en grande medida ao nacemento do feminismo como movemento social pero tamén ao seu primeiro fracaso.

Os grandes escritos desta época son:

-Declaración de independencia dos Estados Unidos atribuída a Tomas Jefferson publicada o 4 de xullo de 1776.

Supón a primeira formulación dos dereitos fundamentais do home:
 • vida
 • liberdade
 • busca da felicidade

-Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán publicada o 28 de agosto de 1789.
 • Recoñecemento da propiedade como inviolábel e sagrada
 • Dereito de resistencia á opresión
 • Dereito a seguridade e igualdade xurídica
 • Liberdade persoal garantida

Matizar que ámbalas dúas non presenta unha linguaxe sexista, que é o primeiro que se pode pensar ao lelas. Cando din home refírense exclusivamente aos varóns. As mulleres non desfrutan de ningún dereito.


As feministas máis importantes desta primeira onda son:

-Olimpia de Gougues coa súa obra Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadá (1791)

-Mary Wollstonecraft coa súa obra Vindicación dos Dereitos da Muller (1792)

En plena revolución francesa Etta Palm fundou Sociedade Patriótica e de Beneficencia das Amigas da Verdade, o primeiro clube formado unicamente por mulleres que buscaban a igualdade de sexos. Tamén se fundou nesta época o clube Asociación de Mulleres Republicanas Revolucionarias onde se discutían os principios liberais defendendo os dereitos das mulleres.
Comezaron a redactarse os Cuadernos de Queixas, escritos por todo tipo de mulleres reclamando:
 • dereito á educación
 • dereito ao traballo
 • dereitos matrimoniais e respecto aos fillos
 • dereito ao voto
Deixovos un fragmento do Caderno de Queixas e Reclamacións da anónima Madame B.B:
Poderíase responder que demostrado, e con razón, que un nobre non pode representar a un plebeo, nin este a un nobre, do mesmo modo un home non podería, con maior equidade, representar a unha muller, posto que os representantes deben ter os mesmos intereses cos representados: as mulleres non poderían pois, estar representadas máis que por mulleres.

Os cadernos, e polo tanto as queixas das mulleres, foron ignoradas. A Revolución francesa pregonaba aos 4 ventos os ideas "Liberté, égalité, fraternité" pero só foron aplicábeis aos varóns. As francesas e o resto de mulleres europeas saíron desta época moito peor.
Por exemplo en Franza en 1973 quedaron oficialmente excluídas de calquer dereito político. No mes de outubro pecharon os clubes femininos e prohibiuse a reunión de máis de 5 mulleres na rúa. En novembro executouse a O. de Gouges. Houbo numerosos encarcelamentos e, finalmente, en 1795 prohibíuselle ás mulleres a asistencia a asembleas políticas.

16/7/11

Feminismo da 1º Onda

Despois deste parón tan grande imos a retomar a andaina do feminismo. Xa podemos falar como feminismo propiamente dito, e por iso, vou tomar como referencia á hora de organizar as seguintes entradas a estrutura do libro Feminismo para principiantes de Nuria Varela(o cal vos recomendo que leades para ter unha ampla visión do feminismo a nivel global e estatal)

Entramos xa no século S.XVIII, onde se produce o cambio de Idade da Moderna á Contemporánea (1705, máquina de vapor; 1751, a Enciclopedia; 1776, independencia de Estados Unidos e 1789 a Revolución Francesa)

Neste século e onde entramos no feminismo como movemento social. Ten lugar a chamada 1º Onda.

Os acontecementos cruciais desta etapa foron a Revolución Francesa e a Independencia dos EEUU (este serve para xestar o feminismos da segunda onda), coas súas respectivas declaracións que tiveron consecuencias nefastas para a situación das mulleres

Agora déixovos o primeiro parágrafo do libro que antes mencionei

O feminismo é un impertinente -como chama a Real Academia Española a todo aquilo que molesta de palabra ou de obra-. É moi sinxelo facer a proba. Basta con mencionalo. Dise feminismo e cal palabra máxica, inmediatamente, os nosos interlocutores torcen o xesto, mostran desagrado, póñense á defensiva ou, directamente, comeza a refrega.
Por que? Porque o feminismo custiona a orde establecida para quen a estableceron, é dicir, para quen se benefician dela.

9/4/11

Protofeminismo VI: Muller e Reforma

A Reforma protestante ten dous efectos na muller. Un negativo, posto que co peche de conventos perdeu o acceso á cultura e unha alternativa ao matrimonio, e outro positivo, a atención dos necesitados/enfermos recaeu nas mulleres laicas o cal terá importantes repercursións.
O prototipo de muller protestante é Catherine Von Bora (cun carácter forte, independente, traballadora e que saca adiante a familia sen case axuda do seu marido pero que non ten opinión en asuntos da vida pública) pero tamén atopamos mulleres como Katherina Zell que axuda aos necesitados, predicaba en público (fíxollo no funeral do seu marido) e buscaba solucións aos problemas sociais.
Nomear como precursoras do debate feminista ás mulleres que defenderon o valor das mulleres baseandose nos textos bíblicos. Margarita de Angulema, raíña de Navarra, publicou "Espello da alma pecadora". Nesta obra asume a igualdade do home e a muller en relación coa divinidade. Evitou a persecución grazas a súa posición.
Esta reinvindicación da muller baseándose na Biblia ten o seu precursor no proto-feminista Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, que na súa obra "Of the Nobility and Superiority of the Female Sex". Nos seguintes séculos máis homes ergueran a súa voz a favor das mulleres.
Os movementos relixiosos disidentes dentro do protestantismo son importantes por ter unha visión igualitaria do home e a muller. Un exemplo son os Anabaptistas, século XVI, que permitían que homes e mulleres exerceran as mesmas funcións dentro da comunidade, por exemplo a predicación. Mais estas mulleres eran perseguidas polo resto de igrexas.
Dentro da teoloxía feminina atopamos a Ann Lee, seguidora dun grupo disidente dos cuáqueros: os Sherks, que predicaba a existencia dun deus andróxino cunha parte masculina e outra feminina. A súa contemporánea Joanna Southcort escribiu 65 libros narrando as súas visións, segúns as cales, ela era a elexida para anunciar a segunda chegada de Cristo á Terra posto que dunha muller naceu, entre mulleres morreu e a mulleres se lle apareceu resucitado.

Entre as clases altas nomear as bluestocking: amantes da cultura, que lles gustaba estar rodeadas de escritores e artistas, pero sen entrar na defensa da muller. Un exemplo sería a Raíña Cristina de Suecia. Porén, tamén atopamos mulleres que formularon propostas para mellorar a educación das mulleres, por exemplo: Lettice Cary, Hannah Woolley, Bathshua Makin ou Mary Astell. Ademais do francés Poulain de la Barre, quen publicou De l'egalité des deux sex (foi traducida ao inglés baixo o título The Womans as Good the Man). Defendía que as mulleres tiñan a mesma capacidade que os homes para calquera función na sociedade, menos a xefatura militar.

16/2/11

Protofeminismo V: A querelle das femmes

A querelle das femmes foi un longo (no anterios post dixen 3 anos, mentira) que abarca a Baixa Idade Media, a Idade Moderna ata chegar aos tempos da Revolución Francesa.
Foi un debate filosófico, político, técnico, literario...no que se trataba de demostrar a inferioridade natural das mulleres fronte aos homes. Xustificando deste xeito, os sentido do valor do feminino e do masculino e, consecuentemente, a posición de homes e mulleres na orde social (familia, política, cultura...).
Estivo moi vinculado ao mundo das Universidades e, polo tanto, ao mundo ecelsiástico culto, antes de que xurdira o Humanismo.

Este debate consta de dúas fases:
A primeira é un movemento social, protagonizado por mulleres,que recibe o nome de Frauenfrare (Cuestión de mulleres). Foi un movemento inconexo de mulleres que rexeitaban o estilo de vida imposto pola sociedade e se autoorganizaban en casas ao marxe da sociedade. Xa falamos delas, son as beguinas (Protofeminismo III: As beguinas).
A segunda é de caracter académico, supuxo o triunfo da concepción que tiña a filosofía aristotélica no tocante ao que supón ser home e muller, "A Polaridade dos sexos". Nela o filósofo afirma que homes e mulleres somos moi diferentes e ratifica a superioridade masculina fronte á feminina. O triunfo desta teoría prodúxose en 1255, cando a Universidade de París fixo de lectura obrigatoria os textos do autor. Impóndose á teoría que sostiveran mulleres como Hidegard von Bingen (Protofeminismo II) ou Herralda de Hohenbourg, que defendía a "complementaridade dos sexos" afirmando que homes e mulleres somos diferentes pero iguais en "valor". Mencionar que hai unha terceira teoría que defende a "unidade dos sexos" afirmando que homes e mulleres son iguais e non existen diferenzas significativas entre eles.
Ao comezo só participaban homes defendendo ou detractando a superioridade natural dos homes, pero isto cambiou cando Christine de Pizán comezou a opinar tamén sobre o tema.

Que non se acuse de senrazón, arrogancia ou presunción por ousar, eu muller, opoñerme e replicar a un autor tan sutil, nin de reducir o eloxio debido á súa obra, mentres que el, soamente home, ousou difamar e acusar sen excepción a todo o sexo feminino.

O protagonismo desta autora no debate e a difusión das súas obras converteron a querelle das femmes nun fenómeno internacional que chegaría ata a Revolución Francesa. A partir deste momento participaran homes e mulleres na disputa e foron estas primeiras pensadoras as que se negaron a aceptar o que os homes dicían do corpo feminino e da necesaria subordinación das mulleres a eles. Formularon o principio fundamental, aínda vixente hoxe, que di que esa subordinación é de carácter social e non fisiolóxico. Identificaron o concepto de xénero pero sen nomealo. (Escribo parte do fragmento do post anterior cunha ampliación, é interesante lelo despois de matizar estes puntos)

Porfío no parecer, e ninguén poderá manter o contrario, de que se fora costume mandas ás nenas ás escolas e fixéranlles logo aprender as ciencias, cal se fai cos nenos, elas aprenderías a perfección e entenderían as sutilezas de todas as artes e ciencias por igual que eles... pois... aínda en tanto que mulleres teñen un corpo máis delicado que os homes, máis débil e menos hábil para facer algunhas cousas, tanto máis agudo e libre teñen o entendemento cando o aplican. [...] Porén, non hai dúbida de que a Natureza os forneceu cos mesmos dons físicos e intelectuais que proporciona aos homes máis sabios e eruditos que podamos atopar nas grandes vilas ou cidades. Todo isto débese á falta de estudo, o que non exclúe que, tanto entre homes como entre mulleres, algúns individuos sexan máis intelixentes ca outros. Agora, para ilustrar a miña tese da similitude de intelixencia entre o home e a muller, heiche contar o caso dalgunhas mulleres de grandes facultades intelectuais que acadaron un saber profundo.
A querelle das femmes tamén chegou corte de Castela. Mulleres como María de Zayas esribiu a favor da educación e analizou os motivos da inferioridade feminina:

Que razón hai para que eles sexan sabios e presuman de que nós non podamos selo? Isto non ten, ao meu parecer, máis resposta que a súa impiedade ou tiranía en encerrarnos e non darnos mestres.
No tocante a homes que defenderon a educación feminina e denunciaron a infravaloración da intelectual feminina temos ao Padre Feixóo, o Padre Sarmiento e Vicente de Seixo.