Só sei que non sei nada! (Sócrates, filósofo 470-399aC)

O silencio social é unha forma de represión


27/11/11

Feminismo da 1º Onda (IV): Mary Wollstonecraft


Mary Wollstonecraft naceu, o 27 de abril de 1759 (Spitafields, Londres), no seo dunha familia cunha economía moi inestábel debido aos negocios especulativos do seu pai. Tiña dúas irmás: Everira i Eliza.
Os seus proxenitores non se preocuparon de darlle unha educación a ningún nivel. Isto liverouna da educación propias das mulleres da época acerca de certos quefaceres do fogar. Porén, o pai da súa gran amiga J.Arden, un científico e filósofo, impartiulle clases a ambas.
Wollstonecraft rexeitou o matrimonio dende moi nova, ten escritos nos que, con 15 anos, xa se ve como unha vella solteirona.
Cando a súa irmá deu a luz un fillo, a escritora convenceuna para que fuxira dos malos tratos do seu marido e se fora a vivir con ela e unha amiga. Un escándalo para a época.
Coas súas irmás e a súa gran amiga F. Blood abre unha escola en Newington Green. Cando F.Blood casa, o seu marido lévaa a Europa nun intento de mellorar a súa saúde, pero consegue o efecto contrario e Wollstonecraft viaxa para ofrecerlle os últimos coidados. Á volta do falecemento, descobre que as irmás arruinaran a escola.
Comezou a traballar como institutriz para unha familia de Irlanda. O traballo só lle dura 11 meses debido ás confrontacións que ten coa nai dos nenos, mais a filla declará, aos poucos anos, que a súa institutriz lle librara a mente de toda clase de supersticións.
De volta en Inglaterra comeza a traballar para o editor Joseph Johnson. Adicouse unicamente a escribir, formarse e desenvolver o seu pensamento político.
Despois de dúas relacións tormentosas e escandalosas para a época, Mary casa co anarquista W.Godwin (feito polo que foron moi criticados) dado que quedara en cinta.
Morreu 10 días despois de dar a luz a súa filla, Mary Wollstonecraft (autora da novela Frankenstein), o 10 de setempro de 1797.

Estaba dacordo co plantexamento de Rousseau sobre a edución pero parecíalle deplorábel o papel que tiña reservado para as mulleres. Defendía unha educación destinada a "conseguir carácter como ser humano, independentemente do sexo ao que se pertenza"

As súas obras foron:
-Visión moral e histórica da orixe e evolución da Revolución Francesa (An Historical and Moral view of the origin and progress of the French Revolution, 1794)
-Letters Written during a Short Resisdence in Sweden, Norway and Denmark (1796)

Tamén ten traducións doutros autores, reseñas para o Analytical Review e obras postumas inacabadas.

Foi un deses seres que só aparecen unha vez por xeración, para botar sobre a humanidade un raio de luz sobrenatural. Ela brilla, aínda que pareza escurecerse e os homes crean que está apagada, pero reanímase de supeto para brillar eternamente.

Mary Wollstonecraft Shelley