Só sei que non sei nada! (Sócrates, filósofo 470-399aC)

O silencio social é unha forma de represión


2/1/11

Definición de feminismo II

Segundo Simone de Beauvoir, a primeira muller que empregou unha pluma para defender á muller foi Christine de Pizan, que escribiu Epître au Dieu d'Amour (Epístola a deus do amor) no século XV. Existen varios exemplos de autoras anteriores ao Século das luces que avogan polos dereitos da muller, porén, non están directamente vinculadas ao feminismo moderno.

A verba "feminismo" é un termo relativamente recente, apareceu en 1880 en Francia. Foi adoptado en Inglaterra a partir de 1890 (feminism), en substitución de womanism ("mullerismo"). A existencia de movementos a favor da muller anteriores á ilustración é indubidábel, pero non se pode falar dunha continuidade entre eses movementos e o feminismo de hoxe en día, que comeza a finais do século XVIII, cando xorden as primeiras correntes feministas. A defensa das mulleres anterior ao século das luces denomínase Protofeminismo, non se axusta completamente ao concepto de feminismo nado coa Ilustración, ao feminismo moderno, que transcende da mera enumeración de agravios e entra no terreo da vindicación da muller e a crítica racionalista das estruturas sociais; poñamos por exemplo a definición de Nancy Cott de feminismo:

"crenza na importancia da igualdade de xénero, invalidando a idea de xerarquía de xénero como concepto construído pola sociedade"

Imos dividir os feminismo en 4 etapas, das que falaremos con máis calma:

  1. Protofeminismo
  2. 1ª Onda: O feminismo ilustrado e a Revolución Francesa
  3. 2ª Ona: O feminismo liberal sufraxista
  4. 3ª Onda: O feminismo sesentaiochista
--------------------------------------------------------------------
Vindicación: defender, sobretodo por escrito, a unha persoa que foi insultada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Escribide o que queirades pero con sentidiño!